• Posts found under: Duyurular

  Tüzder İle İş birliği

  GÜLBAHÇESİ EĞİTİM KURUMLARI VE TÜZDER

  Kurumumuz TÜZDER(Tüm Üstün Zekalılar Derneği) ile iş birliği sağlayıp 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Sivas'a zeka atölyelerini kazandırarak bir ilke imza atmıştır. Kurumumuz ayrıca Sivas'ta zeka atölyeleri bulunduran tek kurum olma ayrıcalığına sahiptir.

  TÜZDER KİMDİR? 

  TÜZDER, bu ülkenin geleceği olan yavrularımızı, bu ülkenin değerleriyle donatmayı amaç edinmiş profesyonel bir sivil toplum organizasyonudur. TÜZDER, yıllarca standart kalıplara sokulmaya çalışılan eğitime yeni bir soluk getirme gayesiyle yola çıkmıştır. İlhamını Enderun’dan ve Gulamhane’lerden alan TÜZDER, yetenek ve nitelikleriyle farklı olan çocuklarımıza farklı bir bakış açısı, farklı ve özgün bir eğitim ortamı sunma gayretindedir. 

  2008 yılında fikri temelleri atılan organizasyon, 2011 yılında dernekleşmiştir. TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği), üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların tespit edilerek okul öncesi dönemden başlayıp yükseköğretim sonuna kadar aile, toplum ve eğitim ortamlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini, sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasını amaç edinmiş, Türkiye’nin eğitim alanında önde gelen sivil toplum örgütüdür.

  TÜZDER’İN AMACI NEDİR?

  Derneğimiz kuruluş amacı itibari ile üstün zekâlı çocukların zihinsel ve duygusal alanlarda desteklenmesi, bu çocukların sahip oldukları potansiyellerini kullanmayı öğrenmeleri ve performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar yapmalarını sağlar. Ayrıca normal ve parlak gelişim gösteren tüm öğrenci gruplarının da zihinsel performanslarını artırmaya yönelik çalışmalar noktasında faaliyetler yürütmektedir.

  TÜZDER NASIL ÇALIŞIR?

  TÜZDER, alanında uzman gönüllü destekçileriyle üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin milli ve kültürel değerler ışığında; vatanına,  milletine, ailesine ve kendisine daha faydalı bir şekilde yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda TÜZDER; öğrenci, ebeveyn, eğitimci ve toplumun her kesimine yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemektedir.

  Üstün zekalı çocukların tanılanmasının yanı sıra üstün zekalı olduğu tespit edilmiş ve toplumda kendisine uygun eğitim faaliyetleri bulamamış çocuklar için de çeşitli kurumlar ve üniversiteler ile işbirliği halinde atölyeler düzenlemektedir.

  Ayrıca TÜZDER, üstün zekalı çocuklarda olduğu gibi tüm öğrenci gruplarının da zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, çocukların bu potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak için kurumsal danışmanlık hizmetlerine devam etmektedir.

  Devamını oku...

  Eyvah! Çocuğum Üstün Zekâlı

  Çocuğun Üstün Zekâlı Olduğu Nasıl Anlaşılır?

  Çocukların gösterdiği bir takım özellikler onların gelişimleri hakkında bize ciddi veriler ortaya koyar. Genel olarak erken konuşma, okuma ve yazmayı öğrenme, kuvvetli hafıza, aşırı merak ve özel ilgi alanlarına sahip olma, üst yaş grupları ile iletişim kurma isteği gibi özellikler bu noktada referans aldığımız bazı özelliklerdir. Bu ifadeleri düşündüğümüzde de anlaşılacağı gibi asıl kriter çocuğun özellikle zihinsel performans gerektiren faaliyetlerinde yaşıtlarından ciddi bir farklılık göstermesidir.

  Genel gözlemler önemli verileri görmemizi sağlar ancak net tespitin yapılabilmesi için konusunda uzman bir psikolog/psikolojik danışman ile bir zekâ testi çalışması yapılması ve çocuğu gözlemlemesi gerekmektedir.  Burada dikkat edilmesi gerekli olan bazı kriterler bulunmaktadır:

  Yapılan testten beklentimiz çocuğu üstün zekâlı/parlak zekâlı/normal zekâlı gibi kavramlarla etiketlemek kesinlikle olmamalı. Beklentimiz, çocuğu tanımak onun gelişmiş ve gelişmemiş alanlarını görüp gerekli tedbirleri almak (gelişmemiş alanları desteklemek, yetenek alanlarını parlatmak) olmalıdır.

  Mümkün olduğunca zeka testini çocuğun gündeminden uzak tutmak: gireceği çalışmayı zeka testi olarak değil de bir öğretmeninin onunla tanışmak, onu daha iyi tanıyabilmek için yaptığı bir çalışma olarak görmesini sağlamak.

  Yapılacak olan zeka testi çalışmasını ve sonucunu sadece konuyu ilgilendiren (anne, baba, öğretmen vb.) birkaç kişinin bilmesi; olayların, çocuğa doğru aktarılmasını daha mümkün kılacaktır.

  Çocuğunuz Üstün Zekâlı Olabilir mi?

  Bilgileri yeniden yorumlayan, sıra dışı bir beyin gücüne, çalışma ve başarma azmine sahip üstün zekâlı insanlar, her çağda insanlık için önemli birer hazine olarak görülmüştür.

  Üstün zekâlı çocuklara ecdadımız büyük önem vermiştir. Bu önem sayesinde bugün hala üzerinde konuşulan muhteşem bir sistem geliştirmiştir. Enderun mekteplerinde uygulanan eğitim sistemi hâlâ Batılı bilim adamları tarafından büyük bir titizlikle araştırılmaktadır. O dönemki Fransız sarayının temsilcisi Michel Boudier’in şu sözü dikkate şayandır. “Türklerin niçin varlıklı ve güçlü bir devlet olarak geliştiğine şaşmamak, büyük sayıdaki gençler arasından en yeteneklilerini seçmesini ve onları dürüst gerekir. Çünkü onlar insanlar haline getirecek disiplinli bir eğitim vermesini çok iyi bilmektedirler.”

  Bugün bile hala Amerikan eğitim anlayışının temelinde Enderun mekteplerinin izleri görülmektedir. Enderun mektebinde öğrenciler üstün zekâlılara mahsus olarak uygulanan programlarla ve testlerle yetiştirilmekteydi. Ortalama 15 yıllık bir eğitimden geçen Enderunlu talebeler, devlet için nitelikli insan kaynağı olmuşlardı.

  İnsanın sadece “kaynak” değil aynı zamanda bir “kıymet” ve “değer”de olduğunun bilincinde olan Osmanlı eğitim sisteminin kurucuları dünya insanından dünya devletine giden yolu keşfetmişlerdi. Ve keşfettikleri bu yolda üstün zekâlı öğrenciler ayrı bir yere sahipti.

  Osmanlıdaki Enderun eğitim sistemi üzerine çalışan tanınmış psikologlardan Amerikalı Lewis Terman,  Enderun Mektebi’ne alınan çocuklar için şunları söylemektedir: “Zekâ seviyesini ölçmek için ilk defa test yöntemi, Osmanlılarda Enderun mektebine seçilen öğrenciler için uygulanmıştır.” Yine Amerikalı ünlü eğitimci Andreas Kazamias da Platon’un idealindeki okulların Enderun mektepleri ile birebir uyuştuğunu ifade etmektedir.

  Asırlar önce bir ilki gerçekleştirerek bütün dünyaya yol gösteren ecdadımızın atmış olduğu üstün zekâlılar sisteminin temelleri üzerinden devam etmek ve onu geliştirmek insanlık için önemli bir vazife olacaktır. Eflatun’un ‘altın çocuklar’ diye tanımladığı yüz çocuktan en az ikisinin, bu guruba dâhil olduğu en değerli hazinelerimiz olan üstün zekâlı çocuklarımızın ne kadar farkındayız? Onları yeterince tanıyor muyuz? Onlarla sağlıklı iletişim kurarak insanlığa faydalı olabilmeleri için ne kadar gayret gösteriyoruz?

  Üstün Zekâlı Çocukların Nitelikleri

  Doymak bilmeyen merakları, erken yaşta gelişen okuma-yazma ve konuşma becerileri, sürekli yeni şeyler öğrenme azmiyle yanıp tutuşuyor olmaları, üstün zekâlı çocuklara hak ettikleri eğitimi vermemiz için yeterli bir sebep değil mi?
  Eğer anne-baba, eğitimciler ve bütün insanlık olarak onlara hak ettikleri eğitimi verebilirse, manevi yoksunluğa düşmeden sahip oldukları enerjinin tamamını insanlığın faydasına kullanacaklardır. Bilakis bu tezin aksi bir durumla karşılaşmak hiç de uzak bir ihtimal olmasa gerek. Çünkü insanlık tarihine en büyük imarı da yıkımı da yapan kişiler dâhilerdi. Bu yüzden, çocuğun yüce değerlerle kuşatılması ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi çok büyük önem taşımaktadır.

  Üstün zekâlı çocukların tespitinde erken teşhisin önemli bir yeri vardır. Bu konuda en büyük görev aileye yani anne-babaya düşmektedir. Peki, anne-babalar olarak hangi özellikleri gözlemlersek çocuğumuzun üstün zekâlı olduğu konusunda fikir sahibi olabiliriz?

  İşte size üstün zekâlı çocuklar için birkaç ipucu:

   

  • Bebeklikten itibaren aşırı hareketlilik.
  • Anne-babayı erken tanıma ve gülerek bunu belli etme.
  • Hassas bir bünyeye sahip olma; etiket, battaniye gibi ürünlere reaksiyon gösterme.
  • Erken konuşmaya başlama; örneğin yaşıtları iki kelimeli cümleleri iki yaşında söyleyebilirken onlar bir yaşında söyleyebilirler.
  • Kendi başlarına okumayı öğrenebilir; ancak yazma konusunda bu kadar başarılı olamazlar çünkü kas gelişimleri aynı hızda devam etmez.
  • Kelime hazineleri geniştir; kolay ezberleyip, ezberledikleri şeyleri hafızalarında uzun süre saklayabilirler.
  • Karşısındaki insanların duygu ve düşüncelerini kolayca tahmin edebilirler.
  • Liderlik yetenekleri üst düzeydedir.
  • Rutin işlerden çabuk sıkılırlar ve işleri kendi bildikleri gibi yaparlar.
  • Aşırı duygusal olabilirler.
  • Kendilerinden daha büyük çocuklarla vakit geçirmek isterler.
  • Kitaplara ve görme alanındaki nesnelere karşı aşırı ilgi duyarlar.

  Burada anne-baba ve eğitimcilerin önemli bir hususu kesinlikle atlamamaları gerekir. Bu özelliklerin bir kısmı normal zekâ düzeyine sahip çocuklarda da görülebilir. O yüzden ebeveynler bazen evhamlanabilirler. Söz konusu özelliklerin farklı zamanlarda da çocuklar üzerinde görülme ihtimali olabilir. Üstün zekâlı çocuklar bu özelliklerin tamamına ya da bir kısmına sahip olabilirler. Burada vermiş olduğumuz özelliklerin birçoğunu çocuklarınızda gözlemliyorsanız mutlaka bir uzmana danışarak çocuğunuz için yol haritasını oluşturunuz.

  Üstün zekâlı çocuklara sahip ailelere tavsiyeler:

  • Anne babaların yapması gereken en önemli şey onların diğerlerinden farklı olmadığını sadece belirli özelliklerinin daha fazla geliştiğini kabul etmektir.
  • Normal çocukların sergilemiş olduğu her davranışı üstün çocukların da gösterebileceğini asla unutmamalıyız.
  • Onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek ortamlar oluşturarak mutlaka profesyonel bir yardım almalıyız.
  • Çocuğumuza dengeli bir yaşam alanı oluşturarak onu bütün yönlerden gelişebileceği etkinliklere dâhil etmeliyiz.
  • Üstün çocukların en önemli özelliklerinden biri de meraktır. Bazen yetişkinler çocuklarının sorularını yanıtlamakta zorlanabilirler.
  • Böyle durumlarda çocuğa karşı tepkisiz kalmak yerine, çocuklarının gereksinimini karşılayacak başka çözüm yolları bulmalıdırlar. Örneğin, kitaplardan, ansiklopedilerden ve uzman kişilerden faydalanmak gibi.
  • Çocuklarımıza tutarlı bir disiplin uygulamalıyız. Üstün çocuklara üstünlüklerinden dolayı özel imtiyazlar tanımamalıyız.

  Üstün zekâlı çocuklar geleceğin bilim adamları, liderleri, yazarları ve fikir adamlarıdır. Böylesine değerli bir hazine kesinlikle israf edilmez. Osmanlı’da, ABD’de, İngiltere’de, Almanya’da diğer dünya ölçeğinde söz sahibi olmak isteyen ülkelerin eğitim programlarında olduğu gibi bu tür çocukları tespit etmek ve onlar için gerekli eğitim ortamları oluşturmak milli ve manevi duyguları yüksek, sağduyulu insanlar için önemli bir vazife olarak görülmelidir.

  Devamını oku...

  Eğitim ve Öğretim Desteği (e-Kılavuz)

   

   

  ÖNEMLİ NOT: Devlet Desteği başvurusunu okulumuzdan yapmak isteyen velilerimiz, aşağıda yazılan açıklamaları inceledikten sonra okulumuza gelerek başvuru yapabilirler. 

   

  BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER (BAŞVURU İÇİN GELİRKEN GETİRİLECEKTİR)

   

   

  1. Tüm aile bireylerinin, Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösterir belge (çalışanlar için maaş bordrosu, ek gelir belgeleri, işletme sahipleri için vergi dairesi veya muhasebe birimlerinden alınacak belge)

   

  2. Kira gelir taahütnamesi (kira gelir taahütnamesini buradan indirebilirsiniz), (varsa)

   

  3. Uluslarası olimpiyatlarda, ulusal düzeyde ve il genelinde yapılan yarışmalarda alınan derecelerin belgeleri, (varsa)

   

  4. Üniversite öğrencisi kardeşlerin öğrenim durumunu gösterir belge, (varsa)

   

  5. Açıköğretim veya askeri okullarda öğrenim gören kardeşlerin öğrenim durumunu gösterir belge, (varsa)

   

  6. Vazife başında vefat eden MEB Personeli belgesi (Özel Öğretim Dahil), (varsa)

   

  7. 5580 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malülü sayılanlar ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verildiğine dair belge, (varsa)

   

  Eğitim ve Öğretim Desteği (e-Kılavuz)

   

  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Özel Okullarda eğitim-öğretim görmek isteyen öğrencilere verilecek destek için e-Kılavuz yayınlanmıştır. Açıklanan yazıya göre Özel Lale Bahçesi İlkokulu'nda eğitim-öğretim görerek devlet desteğine başvuracak velilerimiz izleyecekleri takvim, açıklamalar ve başvuru şartları şu şekildedir. (MEB Tarafından yayınlanan e-Kılavuzun orjinal metinine ulaşmak için tıklayınız.)

   

  Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

   

  a. 10 Ağustos 2015 – 02 Eylül 2015 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları

   

  b. 02 Eylül 2015 Tercih İşlemi Yapacak Öğrencilerin İlanı

   

  c. 04 – 10 Eylül 2015 Öğrencilerin Tercih İşlemleri

   

  d. 11 Eylül 2015 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

   

  e. 14 – 21 Eylül 2015 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

   

  f. 22 Eylül 2015 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

   

  g. 22-30 Eylül 2015 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

   

   

  Genel Açıklamalar

   

  a. Eğitim Öğretim Desteği kapsamında destek verilecek öğrenci sayıları, ve destek tutarları

   

  Okul Türü Destek Tutarı Kontenjan
  Okul Öncesi 2.680,00 TL 20.000
  İlkokul 3.220,00 TL 50.000
  Ortaokul 3.750,00 TL 50.000
  Ortaöğretim 3.750,00 TL 110.000
  Temel Lise 3.220,00 TL 110.000

   

  b. Okul öncesi desteği almak isteyen öğrencilerin yaşları 48-66 ay arasında (15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 arasında doğmuş olmak) olmalı ve başvularını resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden yapmalıdır. 

   

  c. Herhangi bir okulda kaydı bulunmayan öğrencilerin velileriokul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kesi kayıt yaptırarak eğitim öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurabilir. 

   

  ç. İlkokullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerine başvurabilecektir.

   

  d. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

   

  e. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i ġubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

   

  f. Veliler/, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.

   

  g. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula Eylül ayı dışında nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu okuluna yapılır.

   

  h. 2014-2015 öğretim döneminde eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan ve devam eden ara sınıf öğrencileri 2015-2016 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacak ve destekleri devam edecektir. 

   

  i. Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) puanında eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.

   

  j. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.

   

  k. Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, destek kapsamı dışındaki başka bir özel okula, resmi okula veya destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir.

   

  l. Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır.

   

  m. Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir.

   

  n. Kaynaştırma programına tabi öğrenciler öncelikli yerleştirilecek olup bu öğrencilerin yerleştirme puanları taban puanlara yansıtılmayacaktır.

   

  o. Okullara eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Yerleştirme işlemi alt sınıflardan üst sınıflara doğru yapılacaktır. 

   

  ö. Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi, Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracaktır. KESİN KAYIT İŞLEMLERİNDE NAKİL ONAY İŞLEMİNİN TAMAMLANMASINDAN VELİ SORUMLU OLACAKTIR. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecektir.

   

  p. Veliler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.

   

  r. Ek Yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir.

   

  s. Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’yla ilgili olarak başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra (2 Eylül 2015) Ek-12’de yapılacak değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

   

  Başvuru Şartları

   

  a. T.C. vatandaşı olmak,

   

  b. Okul öncesi eğitimde 15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 tarihleri arasında doğmuş olmak,

   

  c. İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

   

  ç. Ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

   

  d. 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

   

  e. Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

   

  f. Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

   

  Destekten Yaralanmak İsteyen Öğrenci Veli Yapacakları İşlemleri

   

  a. Veliler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

   

  b. Veliler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

   

  c. Veliler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

   

  ç. Veliler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

   

  d. Veliler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

   

  e. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

   

  MEB tarafından hazırlanan sıkça sorulanlar sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

  Devamını oku...
 • Bize Ulaşın

  Rahime Akyol
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 228 3 228

  Halil İbrahim Geneş
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 227 1 227

  Yahyabey
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 224 0 571
 • E-Bülten

  *adınız soyadınız

  *e-posta adresiniz(ör:example@gmail.com)