• Eğitim ve Öğretim Desteği (e-Kılavuz)

  Eğitim ve Öğretim Desteği (e-Kılavuz)

   

   

  ÖNEMLİ NOT: Devlet Desteği başvurusunu okulumuzdan yapmak isteyen velilerimiz, aşağıda yazılan açıklamaları inceledikten sonra okulumuza gelerek başvuru yapabilirler. 

   

  BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER (BAŞVURU İÇİN GELİRKEN GETİRİLECEKTİR)

   

   

  1. Tüm aile bireylerinin, Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösterir belge (çalışanlar için maaş bordrosu, ek gelir belgeleri, işletme sahipleri için vergi dairesi veya muhasebe birimlerinden alınacak belge)

   

  2. Kira gelir taahütnamesi (kira gelir taahütnamesini buradan indirebilirsiniz), (varsa)

   

  3. Uluslarası olimpiyatlarda, ulusal düzeyde ve il genelinde yapılan yarışmalarda alınan derecelerin belgeleri, (varsa)

   

  4. Üniversite öğrencisi kardeşlerin öğrenim durumunu gösterir belge, (varsa)

   

  5. Açıköğretim veya askeri okullarda öğrenim gören kardeşlerin öğrenim durumunu gösterir belge, (varsa)

   

  6. Vazife başında vefat eden MEB Personeli belgesi (Özel Öğretim Dahil), (varsa)

   

  7. 5580 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malülü sayılanlar ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verildiğine dair belge, (varsa)

   

  Eğitim ve Öğretim Desteği (e-Kılavuz)

   

  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Özel Okullarda eğitim-öğretim görmek isteyen öğrencilere verilecek destek için e-Kılavuz yayınlanmıştır. Açıklanan yazıya göre Özel Lale Bahçesi İlkokulu'nda eğitim-öğretim görerek devlet desteğine başvuracak velilerimiz izleyecekleri takvim, açıklamalar ve başvuru şartları şu şekildedir. (MEB Tarafından yayınlanan e-Kılavuzun orjinal metinine ulaşmak için tıklayınız.)

   

  Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

   

  a. 10 Ağustos 2015 – 02 Eylül 2015 Destekten Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin e-Okul Üzerinden Başvuruları

   

  b. 02 Eylül 2015 Tercih İşlemi Yapacak Öğrencilerin İlanı

   

  c. 04 – 10 Eylül 2015 Öğrencilerin Tercih İşlemleri

   

  d. 11 Eylül 2015 Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

   

  e. 14 – 21 Eylül 2015 Nakil ve Kesin Kayıt İşlemleri

   

  f. 22 Eylül 2015 Ek Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

   

  g. 22-30 Eylül 2015 Ek Yerleştirme Kayıt İşlemleri

   

   

  Genel Açıklamalar

   

  a. Eğitim Öğretim Desteği kapsamında destek verilecek öğrenci sayıları, ve destek tutarları

   

  Okul Türü Destek Tutarı Kontenjan
  Okul Öncesi 2.680,00 TL 20.000
  İlkokul 3.220,00 TL 50.000
  Ortaokul 3.750,00 TL 50.000
  Ortaöğretim 3.750,00 TL 110.000
  Temel Lise 3.220,00 TL 110.000

   

  b. Okul öncesi desteği almak isteyen öğrencilerin yaşları 48-66 ay arasında (15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 arasında doğmuş olmak) olmalı ve başvularını resmi/özel okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden yapmalıdır. 

   

  c. Herhangi bir okulda kaydı bulunmayan öğrencilerin velileriokul öncesi eğitim yapılan resmi/özel okullara kesi kayıt yaptırarak eğitim öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurabilir. 

   

  ç. İlkokullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri, eğitim ve öğretim desteği için e-Okul üzerinden, belirlenen tarihlerde öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerine başvurabilecektir.

   

  d. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacaktır. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç olmak üzere, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecektir.

   

  e. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i ġubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

   

  f. Veliler/, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecektir. Bu nedenle veliler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.

   

  g. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula Eylül ayı dışında nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde e-Okulda oluşturulan liste üzerinden nakil olduğu okuluna yapılır.

   

  h. 2014-2015 öğretim döneminde eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan ve devam eden ara sınıf öğrencileri 2015-2016 eğitim öğretim dönemi için destek başvurusu yapamayacak ve destekleri devam edecektir. 

   

  i. Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12) puanında eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde ise yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecektir.

   

  j. Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrenciler, e-Okulda oluşturulan modül üzerinden tercihlerine uygun okula yerleştirilir. Eğitim ve öğretim desteği kapsamında destekten faydalanan öğrenciler, Eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları hâlinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler.

   

  k. Eğitim ve öğretim desteği alan öğrencinin, destek kapsamı dışındaki başka bir özel okula, resmi okula veya destek kontenjanı dolmuş bir özel okula nakil gitmesi halinde desteği kesilecektir.

   

  l. Öğrenci hangi sınıf seviyesinden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanmış ise o sınıf seviyesine destek kapsamında kaydolabilecektir. İlkokul birinci sınıftan destek almaya hak kazanan öğrenci okul öncesine; okul öncesinden destek almaya hak kazanmış bir öğrenci ilkokul birinci sınıfa eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt olamayacaktır.

   

  m. Okul öncesi veya ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretim desteğine başvuruları kayıtlı oldukları sınıf seviyesi üzerinden yapılabilecektir.

   

  n. Kaynaştırma programına tabi öğrenciler öncelikli yerleştirilecek olup bu öğrencilerin yerleştirme puanları taban puanlara yansıtılmayacaktır.

   

  o. Okullara eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Yerleştirme işlemi alt sınıflardan üst sınıflara doğru yapılacaktır. 

   

  ö. Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanmış öğrencinin velisi, Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini yapıp, destek kapsamında kazanmış olduğu okula yine belirtilen tarihlerde kesin kayıt işlemini yaptıracaktır. KESİN KAYIT İŞLEMLERİNDE NAKİL ONAY İŞLEMİNİN TAMAMLANMASINDAN VELİ SORUMLU OLACAKTIR. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci, hakkını kaybedecektir.

   

  p. Veliler nakil süreçlerini e-Okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilecek olup naklin tamamlanmasından sorumlu olacaktır.

   

  r. Ek Yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayacak olup, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan edilecektir.

   

  s. Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’yla ilgili olarak başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra (2 Eylül 2015) Ek-12’de yapılacak değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir. 

   

  Başvuru Şartları

   

  a. T.C. vatandaşı olmak,

   

  b. Okul öncesi eğitimde 15 Mart 2010 ile 14 Eylül 2011 tarihleri arasında doğmuş olmak,

   

  c. İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

   

  ç. Ortaöğretim kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,

   

  d. 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,

   

  e. Resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,

   

  f. Eğitim ve öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,

   

  Destekten Yaralanmak İsteyen Öğrenci Veli Yapacakları İşlemleri

   

  a. Veliler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi/özel okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

   

  b. Veliler, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve eğitim ve öğretim desteği hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.

   

  c. Veliler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

   

  ç. Veliler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2015 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu ekinde yer alan kira gelir taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

   

  d. Veliler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir. Ayrıca veliler; açık öğretim veya askerî okul öğrencilerinin öğrenim belgelerini ve Ek-12’nin Anne ve Babanın Durumu başlığının dördüncü satırında belirtilen durumun onaylı belgesini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

   

  e. Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

   

  MEB tarafından hazırlanan sıkça sorulanlar sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

  Yorum yok

  Bir yorum yazın

 • Bize Ulaşın

  Rahime Akyol
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 228 3 228

  Halil İbrahim Geneş
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 227 1 227

  Yahyabey
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 224 0 571
 • E-Bülten

  *adınız soyadınız

  *e-posta adresiniz(ör:example@gmail.com)