• Okul öncesi çocuk eğitimi çocuğa neler kazandırır?

  Okul öncesi çocuk eğitimi çocuğa neler kazandırır?

   

  Okul öncesi eğitim çocuğun kişilik gelişimine yardımcı olur.

  Okul Öncesi eğitim çocuğun sosyalleşmesine yardımcı olur.

  Dil yeteneğini geliştirir.

  Okul başarısını olumlu yönde etkiler.

  Hayal gücünü geliştirir.

  Sorularına cevap bulur.

  Çocuğun havaya, suya, besine, iyi bakıma ihtiyacı olduğu kadar, karşılıklı olumlu ilişkiler sağlayacak düzenli ve sağlıklı bir toplum yaşantısına da ihtiyacı vardır.

  Okul öncesi eğitim kurumları; çocukların sağlam kişilikli ve sosyal yönden uyumlu insanlar olarak yetişmelerine yardım eden temel işlevi EĞİTİM olan sosyal kuruluşlardır. 3-6 yaş çocuklarının eğitimini gerçekleştiren anaokulunu, annenin yokluğunu giderecek bir kurum olarak değil de, annenin tek başına çocuğun üzerindeki ilk yıllardaki rolüne katkıda bulunan ve bu rolü yaygınlaştıran bir kurum olarak değerlendirmek gerekir.

  Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğu genel kültür değerlerine duyarlı sosyal bir ortam içinde eğiterek, toplumun kültür değerlerinin özümlenmesinde yardımcı olur.

  Çocuklar okul öncesi eğitim ile sosyal, duygusal fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanır ve geliştirirler.

  Sosyal olarak paylaşmayı, sıra beklemeyi, kurallara uymayı, karşılıklı konuşmayı, oyun kurmayı, yaşıtları ile çıkan çatışmaları çözmeyi, kendini korumayı ve diğer çocukların haklarına saygı göstermeyi öğrenir.

  Yemek, uyku, tuvalet gibi özbakım becerilerini kazanmak, anne-babadan ayrı kalmak duygusal gelişimine katkıda bulunarak kendine güvenini artırır.

  Anaokullarındaki kesme, yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin düzenli olarak yapılması ise çocukların ince motor becerilerini geliştirir. Ayrıca koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi faaliyetlerle de kaba motor fonksiyonlarını kullanır

  ve geliştirir.

  Anaokulundaki nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma ve fikirler üretme gibi çeşitli faaliyetler çocuğun matematik ve bilim becerilerinin gelişmesini sağlar.

  Canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir.

  Arkadaşları ve öğretmenleri ile konuşmak dil becerilerini geliştirir.

  Kitapları incelemek, boyama ve çizimler yapmak, arkadaşlarına mektup yazmak gibi faaliyetler de dikkat ve konsantrasyonun artmasına ve erken okuma ve yazma yetilerinin gelişmesine yardımcı olur.

  Anaokulu çocuğun yaratıcı yönlerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkarmak açısından da önem taşır.

  Okul öncesi öğrencileri doğal bilim adamlarıdır. Elle yapılan ve kendilerinin yönettikleri pek çok deney yapabilme fırsatının faydasını görürler. Yapılan bir araştırmada, çocukların, yapılacak aktiviteleri ve sınıf malzemelerini seçmek için teşvik edildiği oyun merkezli sınıflar gözlendiğinde Sonuçlara göre daha çok probleme çözüm yolları bulabilen çocuklar ileriki sınıflarda diğerlerinin önüne geçiyor.

  Aileler için düzensiz gibi görünen bir ortamda çocuklarının nasıl bir şeyler öğrenebildiğini anlamaları zor olabilir, ama gerçek şu ki, çocuklar, öğretmenleri çevreyi onların ilgisini çekecek malzemeler ve keşfedebilecekleri yeni fikirlerle donattığı zaman çok daha iyi öğreniyorlar.

  Çocukların alıcılarının en acık oldugu yaşların 0-6 yaş dönemi olduğu ; bu yüzden okul öncesi dönem adı verilen bu dönemin “yaşamın altın çağı” olarak tanımlanmıştır.

  Okul öncesi eğitimde sanatsal faaliyetlerin yararları;

  Görsel olgunluğa ulaşır.Farklılkların ve benzerlikerin ayrımına varır.

  Renkli biçimleri dokuları tanır.

  Görsel belleği gelişir.

  Oranları düşünmeyi kazanır.

  Oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenir.

  Bunların gerçek yaşamla bağlantısını kurabilir.

  El-göz kordinsyonu gelişir.

  Alet kullanmayı öğrenir.

  Malzemeyi nasıl ve ne amaçlı kullanacağını dener.

  Gidere malzemeye belli anlamar yüklemeyi yaptıklarıyla düşünsel boyutta kendini ifade etmeyi gelişletir.

  Dikkat süresi uzar

  Muhakeme etmeyi öğrenir

  Seçmeyi karar vermeyi dener

  Sosyal ve duygusal anlamda ilerlemeler olur

  Hayal gücünü kullanmayı ögrenir

  Kendini tanımaya başlar

  Grup çalışmalarında iş birliği yapmayı, gerekirse lideliği öğrenir

  Düşüncelerini planlamayı uygulamayı ve sonuçlandırmayı öğrenir

  Çevresindeki kişilerle doğru ilişkiler kurabilmeyi öğrenir

  Dilini geliştirir kendini sözle ifade etmeyi öğrenir

  Karşılaştığı sorunları yorumlayabilmeyi, çözüm yolları geliştirmeyi öğrenir

  Değerlendirmeyi öğrenir.

  Çok boyutlu düşünmeyi öğrenir

  Yorum yok

  Bir yorum yazın

 • Bize Ulaşın

  Rahime Akyol
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 228 3 228

  Halil İbrahim Geneş
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 227 1 227

  Yahyabey
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 224 0 571
 • E-Bülten

  *adınız soyadınız

  *e-posta adresiniz(ör:example@gmail.com)