• Zeka Atölyesi

  TÜZDER ATÖLYELERİ

  Atölye Nedir?
  Atölye, öğrencinin çocuk; öğretmenin sanatkar olduğu bir öğrenme ortamı, bir eğitim anlayışı, bir yaşam alanıdır. Atölye sayesinde çocuklar teorik bilgilerin soğukluğundan sıyrılırlar. Bir ürün ortaya koymanın tadına varırlar. Eğitim sürecinde tamamen aktif oldukları için öğrenme istekleri hiç sönmez. Atölye, yaparak yaşayarak öğrenmenin modern donanımlarla sağlandığı yepyeni bir eğitim standardıdır.

  Atölye Sistemi Neden Gereklidir?
  Okullar yetişkinler tarafından tasarlanan standartları belirlenmiş eğitim mekânlarıdır. Okul deyince hep aynı teorik bilgilerin aynı kalıplarla aynı mekânlarda sunulduğu sıkıcı ortamlar gelir akla. Öğrenciler, yeteneklerine ve ilgilerine göre değil yaşlarına göre sınıflanmıştır okullarda. Ve bu durum bir eğitim sorunudur. Atölye sistemi bu sorunu çözen en önemli adımlardan biridir.

  Atölye Sisteminin Amacı Nedir?
  Atölye sistemiyle tıkanan eğitim sistemine bir nefes verme gayretindeyiz. Çocuklarımıza hayata dair pek çok bilgiyi yaşantı yoluyla sunan atölye sisteminin eğitim mekânları da çocuklara özgü güzellikler barındırır ve özgündür. Derslerinde çok başarılı ama hayatı hiç bilmeyen çocuklar yerine hem hayata dair fikri ve donanımı olan hem de bilgi düzeyi yüksek olan bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Her çocuğun özel olduğunun farkındayız ve çocuklara özel mekânlar sunmadan sağlıklı bir eğitim ortamı kurulamayacağının bilincindeyiz.

  TÜZDER Atölyeleri Nasıl Uygulanır?
  TÜZDER atölyelerine katılmak isteyen öğrenciler, TÜZDER’in web sayfasında bulunan başvuru formunu doldururlar. Daha sonra aileye dönüş yapılarak kayıt işlemleri gerçekleştirilir. TÜZDER atölyeleri ücretlidir ve atölyelere yalnızca RAM ya da BİLSEM’ler aracılığıyla “üstün zekalı” tanısı konulan ya da TÜZDER tarafından değerlendirilmesi yapılmış öğrenciler katılabilir.

  Atölye Çalışmaları Hakkında

  2013 içerisindeki atölye çalışmalarımız İSTKA (İstanbul Valiliği Kalkınma Ajansı) ile ortaklaşa yürüttüğümüz projemizle birleştirilmiştir. 13 ilçede yürütülecek olan atölyelerimiz: Nisan ayı içerisinde başlamış bulunmaktadır. Atölyelerimizde 7 farklı alanda eğitim verilmektedir.

   
  • Akıl ve ZekaOyunları
  • Sıra Dışı Düşünme Becerileri
  • Eğlenceli Bilim
  • Mekanik ve Robot
  • Yazarlık ve Sosyal Medya
  • Astronomi ve UzayBilimleri
  • Liderlik

  Ayrıca TÜZDER olarak 2014 yılı itibariyle Özel atölyelerin başvuruları başlamıştır. Bu atölye çalışmalarında amacı tanımlamak gerekirse üstün zekalı ve dahi çocuklar için üç husus bir çok literatür taramasında karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi zihinsel doygunluk, ikincisi akran zenginliği üçüncüsü ise beceri odaklı bir eğitim müfredatı sunulmasıdır. Öğrencilerimiz bu atölyelerde üç husustan daha fazlasını yakalama fırsatı bulacaklardır.

  Sadece öğrenciler değil gün boyu psikolog desteği, aileler için eğitim seminerleri de bu eğitimin temel amaçlarındandır. Atölyeler, öğrencilerin, psikolojik, algılamaya yönelik bireysel becerilerini geliştirerek akademik ve sosyal hayata adaptasyonlarını kolaylaştırmayı ve başarı çizgilerini arttırmayı amaçlar. Aynı zamanda, öğrencilere stresle başa çıkmalarını sağlayacak yöntemleri öğretmeyi de kapsar.

  Öğrenciler bu çalışmalarda, problem çözme, analitik düşünme, zaman planlaması, kendini sınama, fiziksel ve ruhsal gelişim süreçlerine yönelik konularda eğitilirler. Öğrencilerin, kazanmış oldukları becerileri uygulayarak, başarılarının arttığını gözlemlemeleri ana beklentilerdendir.
  2014 Dönemi Yapılacak Olan Atölye Çalışmalarına http://tuzderatolyeleri.com/ Adresinden Ulaşabilirsiniz.

  Atölye İçerikleri ve Ders Programı

  Öncelikli olarak bütün öğrenciler paket program eğitimine tabidir. Program Psikologlarımızın ve Üstün Zekalılar Öğretmenlerimizin yaş gruplarına uygun olarak belirlediği 5 farklı atölye dersinden oluşmaktadır.

  TÜZDER Atölyeleri Nelerdir?

  Atölyelerde öğrenciler yaş gruplarına göre kategorize edilir. Her bir atölye 12 hafta sürer. Öğrenci kontenjanı 15’tir. Dokuz farklı sınıfta devam eden atölyelerin sonunda öğrencilere “Katılım Sertifikası” verilir. Öğrencilerin eğitim aldığı süre boyunca yine periyodik olarak ailelere ücretsiz eğitim verilir. Ayrıca ailelere çocukların hakkında 6 ve 12. Haftalarda ayrıntı rapor sunulur.
  TÜZDER atölyeleri, yaş gruplarına göre ayrılmış farklı ve özgün çalışmalardan oluşur. Her bir atölye, uzman bir eğitimci tarafından yürütülür.

  4 – 6 Yaş Atölyeleri

  Temel Elektronik – Robotik Atölyesi:
  Elektronik, fizik, mühendislik ve teknolojinin ortak noktasıdır. Elektrik devrelerinin doğru tasarımlanması ve doğru kontrol edilmesiyle ilgilenen bu bilim, bir atölye olarak öğrencilerimize yaşadıkları çağı daha doğru anlatmak için düşünülmüştür. Çocuklarımız bu atölye sayesinde motor, elektrik aksamı, elektrikle çalışan düzenekler, sensörler gibi elektronikle ilgili alanlarda bilgi ve donanım kazanırlar. Temel teorik bilgilerin yanı sıra deneysel ve pratik bir ortam oluşturan Elektronik Atölyesi, çocuklarımıza elektroniğe dair yaşam becerisi edinme imkânı sağlar. Atölyenin bir diğer faaliyet alanı da çocuklarımızı Robotik Atölyesi’ne hazırlamaktır.

  Dikkat ve Konsantrasyon Becerileri Atölyesi:
  Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Dikkat ve Konsantrasyon Becerileri Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

  Bilim Dünyası Atölyesi:
  Bilim Dünyası atölyesinin amacı öncelikle öğrencilerimize teknolojinin sadece bir araç olduğu duygusunu aşılamak, onu en doğru şekilde kullanma bilincini kazandırmak ve karşılaştıkları yeni durum ve uygulamalar karşısında çözüm üretebilmelerini, kolay adapte olabilmelerini sağlamaktır. Çağımızın vazgeçilmezi olan bilgisayarı daha bilinçli ve yakından tanımalarını sağlayarak teknoloji kaynaklı zararların en aza indirgenmesi ve bilinçli kullanımın artırılarak faydaya dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

  Drama ve Tiyatro Atölyesi:
  Drama, hayatın provasıdır aslında. İnsan davranışlarını disipline etmenin, sağlıklı şekilde organize etmenin önemli bir yoludur drama. Tüm duyu organlarını aktif hale getirmesinin yanı sıra duyguları da eğitim sürecine dâhil eden drama, becerilerin geliştirilmesi ve hedeflenen davranışların kazandırılması noktasında keyifli bir eğitim uygulamasıdır. Drama ile oyun iç içe olduğundan çocuklarımız neşeli ve eğlenceli bir ortamda bedensel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden gelişirler. Drama atölyesi eğitimin yaşamla iç içe olduğu ortamdır.

  Hayalini Anlat Atölyesi: Hayalini Anlat Atölyesi, çocuklarımızda sıra dışı düşünme, sorgulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, analojik düşünme, analiz, sentez gibi basamakların öğretilmesini sağlayan etkinliklerden oluşan bir atölye çalışmasıdır. Hayalini Anlat Atölyesi, öğrencilerde creative düşünmenin boyutları olan özgünlük, akıcılık, zenginlik ve esneklik gibi basamakların geliştirilmesiyle oluşur.

  7 – 8 Yaş Atölyeleri

  Robotik Atölyesi
  Robotlar dünyasına giriş yapmamızı sağlayan bu atölyede her öğrencimize içerisinde sensörler, motorlar, özel devreler ve parçaların olduğu bir kit verilir. Robotik atölyemizde öğrencilerimiz robot nedir, robotlar nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı)ne işe yarar, hız/güç gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Çocukların mekanik ve robotik alanlarına dair bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri ve problem çözme becerilerini kullanabilecekleri “Robotik Atölyesi” teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve onlarla ilgili fikir sahibi olunabilmesi adına çok önemlidir.

  Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji Atölyesi
  Moleküler genetik, canlıların kalıtım materyali olan genlerin yapılarını ve işlevlerini moleküler düzeyde inceleyen bir genetik alt dalıdır. Moleküler genetik, moleküler biyolojinin ve genetiğin yöntemlerini kullanarak çalışır. Genetiğin diğer alt dallarından bazı farklılıklar gösterir. Moleküler bilginin kullanılması, örneklerin nasıl çalışılacağını ve bu yüzden de bilimsel sınıflandırmanın doğru olarak yapılmasını sağlanmak moleküler genetik için önemlidir. Biyoteknoloji ise hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinden yararlanarak, DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Bu atölyemizde çocuklarımıza, moleküler genetiğin ve biyoteknolojinin temel bilgilerini sunarız.

  Problem Çözme Atölyesi
  Problem Çözme Atölyesi’nde öğrencilerimiz kendilerini keşfe çıkarlar. Doğuştan getirdikleri üstün potansiyellerini ortaya koyarlar. Hayalin sınırlarını genişletirler. Bir problem için özgün çözüm yolları bulurlar. Problem Çözme Atölyesi’nde düşüncenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksattır. Problem Çözme Atölyesi’nde düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek ve böylece problemlere özgün çözümler bulmak bu atölyenin temel kazanımıdır.

  Keşif Saati
  Keşif Saati, öğrencinin yeni kavram, prensip ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre öğrendiği bir eğitim ortamıdır. Laboratuarda çocuklar sadece öğrenmez. Yaşar aynı zamanda. Keşif saatinde çocuklarımıza fen bilimlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Keşif saatinde, öğrencilerin bilimle ilgili etkinliklere katılmalarına imkân sağlıyor ve bilimsel yöntemi tanımalarını hedefliyoruz. Çocuklarımız, ihtiyacımız olan bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor, hayatı daha doğru kavrıyor, gözlemliyor, analiz ve sentez yapıyor.

  Creative Düşünme Atölyesi
  Creative Düşünme Atölyesi, hayalini anlat atölyesinde olduğu gibi yaş seviyesine göre etkinliklerin çocuklarımız da yaş seviyelerine göre farklılaştığı atölyedir. sıra dışı düşünme, sorgulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, analojik düşünme, analiz, sentez gibi basamakların öğretilmesini sağlayan etkinliklerden oluşan bir atölye çalışmasıdır. Creative Düşünme Atölyesi öğrencilerde creative düşünmenin boyutları olan özgünlük, akıcılık, zenginlik ve esneklik gibi basamakların geliştirilmesiyle oluşur.

  9 Yaş ve Üzeri Atölyeleri

  Robot Uygulamaları Atölyesi
  TÜZDER’in robot atölyelerinin üçüncü basamağı olan Robot Uygulamaları Atölyesi, Çocukların mekanik ve robotik alanlarına dair bilgilerini ve becerilerini eyleme döktükleri, üretim yaptıkları, turnuva ve yarışmalara katıldıkları, kısaca kendi robotlarını ortaya koydukları bir eğitim ortamıdır.

  Blog Tasarım Atölyesi
  Çocuklarımızın internetin geniş dünyasında bilinçli birer kullanıcı olmalarını, bilişim dünyasında pasif, sadece takipçilik yapan internet kullanıcısı olarak var olan değil aktif, kendini ifade etmesini bilen birer birey olmalarını amaçladığımız atölyemizde; e- posta ve güvenlik işlemleri, internet tarayıcıları ve güvenlik ayarları, sosyal medya tanımı, blog ve blog tasarımı konularını alırlar.

  Uzay ve Gök Bilimi Atölyesi
  Astronomi, insanoğlunun asırlardır ilgisini çeken bir bilimdir. Astronomi yaşadığımız evreni anlama sürecinde önemli bir adımdır. Uzay ve Gök Bilimi atölyesinde öğrencilerimiz uzayın ilgi çekici sırlarını gözlemler ve astronomi bilimi hakkında fikir sahibi olurlar. Bu atölye sayesinde çocuklarımız, astronomi ve uzay bilimine dair temel bilgiler edinirler. Ayrıca bu atölye çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz gece gözlemi yaparlar ve evreni doğru materyallerle inceleme fırsatı bulurlar.

  Stratejik Düşünme Becerileri Atölyesi
  Stratejik düşünmek, zaman yönetiminin ve başarının temel şartıdır. Geleceğin yöneticileri olan çocuklarımız için stratejik düşünmek ve çalışmak günlük faaliyetlerinin her adımında olmazsa olmaz bir bakış açısıdır. Stratejik Düşünme Becerileri Atölyesinde öğrencilerimiz, stratejik düşünme becerilerini ölçmek, stratejik düşünmenin temel bileşenlerini anlamak ve stratejik düşünme için pratik uygulama araçlarını deneme şansını bulurlar.

  Düşün ve Keşfet
  Emerson: “Her eylemin atası düşüncedir.” der. Düşünmek, insanın evrene hükmetmesini sağlayan bir farklılık, hayatı kavramaya yarayan bir araçtır. Balzac ise: “Düşünmek görmektir.” der. Düşün ve Keşfet Atölyesinde öğrencilerimize düşünmenin önemini, hayatı düşünerek yaşamanın erdemini aşılamaya çalışırız. Düşün ve Keşfet ile, çocuklarımız var olan potansiyellerini doğru kullanmayı öğrenirler.

  Eğitim Seminerleri

  • Toplamda 6 farklı aile semineri yapılacaktır.
  • Seminerler 2 haftada bir olarak düzenlenecektir ve her seminer düzenlenmeden önce konuşmacı ve konu hakkındaki bilgiler sayfamızdan düzenli olarak katılımcılarla paylaşılacaktır.

  Psikolog Hizmetleri

  • Atölye eğitimleri boyunca uzman psikologlarımızla çocuklarınızın genel durumları hakkında görüşme yapabilecek ve yol haritası edineceksiniz.
  • Sabit bir psikolog her hafta sonu atölye merkezinde belirlenen süre çerçevesinde çocuklarınız eğitime devam ederken siz de görüşmeleri yapabileceksiniz.

  Öğrenci Özel Takip Sistemi

  • Sınıf sayıları 12 ila 15 kişi arasında olacaktır.
  • Özellikle Robotik Uygulamaları atölyesinde her çocuğa özel robot kitleri sağlanıp eğitim sonunda çocuklarımıza hediye edilecektir.
  • Her öğrenci için özel etkinlik dosyası oluşturulacaktır.
  • 6. ve 12. Haftalarda bütün eğitimlerle ilgili çocuğunuzun genel durumunu gözlem ve gelişimini ifade eden Psikologlarımız ve Üstün Zekâlılar Öğretmenleri tarafından bir rapor tarafınıza teslim edilecektir.
  • Belirli yaş gruplarında atölye merkezi genelinde özellikle zeka oyunları turnuvaları düzenlenip dereceye giren öğrencilere sertifikası ve hediyesi eğitimler sonunda ailelerin huzurunda takdim edilecektir.
 • Bize Ulaşın

  Rahime Akyol
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 228 3 228

  Halil İbrahim Geneş
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 227 1 227

  Yahyabey
  Gülbahçesi Anaokulu

  0 (346) 224 0 571
 • E-Bülten

  *adınız soyadınız

  *e-posta adresiniz(ör:example@gmail.com)